Projects eng / slo

Previous | Next

Delo v nastajanju. Utopični počitek

Razstava (risbe na papir in na steno, video, knjige) in performans
Avtorice razstave in avtorice in izvajalke performansa: Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon
Razstava: 18. 3. 2023 - 7. 4. 2023
Performans Utopični počitek: 18. 3. 2023 ob 16.00
GT22 (avla, knjižnica in blackbox), Glavni trg 22, Maribor

Performans in razstava sta bili del projekta Brezodra, Nagib
Produkcija: Društvo NAGIB
Kuratorski proces: Petra Hazabent
Organizacija: Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB in GT22/Fundacija Sonda
Zahvala: Petra Hazabent, Miha Horvat, Stefan Alex, Marie Andrée-Pellerin, Petra Kolmančič, Peter Dobaj / Kulturni center Maribor, mag. Emica Antončič / založba Aristej, Knjižnica Tete Rosa / Pekarna Magdalenske Mreže, Amelia Kraigher in Alvina Žuraj / Založba /*cf, Tanja Velagić / Založba Sophia, dr. Maja Pen, Živa Kleindienst, Irena Borić, Klara Drnovšek Solina in vsem ostalim posameznicam_kom, ki so posodile_i knjige za knjižnico.

Spletna stran Brezodra, Nagib: https://www.nagib.si/delo-v-nastajanju-utopi%C4%8Dni-po%C4%8Ditek
Spletna stran razstave galerije GT22: https://gt22.si/delo-v-nastajanju-utopicni-pocitek/

Povezava na sorodni projekt Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizm v Galeriji Škuc.

 

O DOGODKU BREZODRA

BREZODRA je nadaljevanje lanskega in hkrati dolgoletnega Nagibovega procesa raziskovanja, eksperimentiranja, premišljevanja in uprizarjanja onkraj ustaljenih prostorov in produkcijskih struktur. BREZODRA je bil zasnovan kot večurna manifestacija različnih praks, formatov sobivanja in soustvarjanja, premislekov in diskurzov, namenjena iskanju ter preizpraševanju novih perspektiv in uprizoritvenih strategij, ki nastajajo ob premisleku o grajenju (novih) skupnosti in načinih drugačne prisotnosti, pozornosti in delovanja. Je zamisel in prispevek k razvoju novih modelov kulturne produkcije, ki se oddaljujejo od uveljavljenih sistemov produciranja in percipiranja umetniških del. Je poskus, ki gledalca vabi v izkustven vpogled v ustvarjalne metode, procese in (umetniško) delo nasploh.

Ob priložnosti odprtja razstave v GT22 in sodelovanju v celodnevnevnem dogodku BREZODRA, ki ga je organiziralo društvo Nagib, smo pripravile poseben dogodek performativno branje o utopičnem počitku, ki je sodelujoče popeljala v krajši počitek med celodnevnim dogajanjem.

SKUPNOST USTVARJALCEV BREZODRA 2023: Tery Žeželj in Alicia Ocadiz, Anja Bornšek, Vesna Bukovec, Ana Čigon in Tia Čiček, Saška Rakef, Tina Kozin in Bojana Šaljić Podešva, All the children – Petja Golec Horvat, Lan Žiga Anderlič, Jerca Smrečnik in Simona Bobnar Radenković (z umetniško podporo Petje Labovića inToni Soprano Meneglejte), Andreja Kopač, Jaka Berger in Miha Šajina / Shekuza, idr.

 

O RAZSTAVI

Večletna umetniško-kuratorska raziskava na temo dela, premišljanja o pogojih deljenja znanja in iskanja alternativnih družbenih ter organizacijskih ureditev nosi začetke v snovanju razstave, ki je bila prvič na ogled novembra 2022 v Galeriji Škuc. S sodelovanjem iščemo odgovore na vprašanja: Kako naprej? Kakšno prihodnost si lahko zamislimo in načrtujemo? Kako vzpostavljati in vzdrževati povezano in solidarno skupnost? Ali znamo sodelovati in kako moramo sebe in družbo prillagoditi ter oblikovati, da bi lahko bolje sodelovale_i? itd. Z željo po globljem razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo med pripravami na razstavo zasnovale_i bralni krožek z namenom deljenja znanja in prebiranja literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd. Želel_i smo se odučiti hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit pa nad človeka.

Željo po iskanju alternativnih oblik delovanja in bivanja je kmalu zamenjala nuja po odučenju delovnih vzorcev in sprejetju drugačnih načinov prejemanja, deljenja in grajenja znanja. Tako je tudi našo pozicijo iskanja idealnih oblik, ki sicer že sama po sebi kaže na neoliberalno in predvsem inherentno željo po »popolnem«, zamenjalo načelo odprtosti, prilagajanja in sprejemanja – v končni fazi celo okrevanja, ki ga razumemo kot ključnega na poti k prestrukturiranju škodljivega sistema vrednot.

Delo v nastajanju je fluiden proces, ki ga snujemo z željo po boljšem razumevanju lastnega odnosa do dela in skupnosti, kot tudi z zanimanjem za druge in/ali drugačne izkušnje, stališča in tudi prakse. Z medsebojnim sodelovanjem želimo izpostaviti prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava z risbami odpira prostor premisleka o osebnih stiskah današnjih prekarnih delavk_cev, željah in zahtevah po znosnejšemu življenju in pravičnejši družbeni ureditvi. Dotakne se tudi preteklih delavskih bojev in dosežkov delavskega organiziranja v tem prostoru ter osebnega angažiranja žensk na različnih protestih za družbene spremembe po vsem svetu.

V okviru dogodkov in razstav vzpostavljamo knjižnice z raznoliko humanistično literaturo, ki podpirajo proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela in učenja o alternativah. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami v videu prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak (upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo). Pomemben del raziskovalno-razstavnega procesa so različni diskurzivni dogodki, namenjeni skupnemu premisleku postopkov in načinov učenja o delu, sodelovanju in grajenju skupnosti. (več o tem tu)

V okviru BREZODRA (Nagib) pripravljamo performativno branje z namenom počitka med celodnevnim dogajanjem. Angleško besedilo je nastalo po naših navodilih s pomočjo umetne inteligence. Črpa iz izbranih odlomkov znanega leposlovja, predvsem znanstvenofantastične literature in humanističnih besedil. Udeleženke_ci in tudi delavke_ci vabljene_i k počitku ob poslušanju nežnih, mestoma radikalnih, misli o utopičnih svetovih in skupnostih, ki bivajo onkraj zmožnosti našega okolja in družbenih ureditev.

Delo v nastajanju opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju drugačnih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon

(Za znanstvenofantastične literarne predloge se zahvaljujemo Marie Andrée-Pellerin, da je z nami prijazno delila svojo bazo virov, ki je nastala v sklopu njene doktorske raziskave.)

Medijski odzivi:

Utopicni pocitek 1 Utopicni pocitek 2 Utopicni pocitek 3
Utopicni pocitek 4 Utopicni pocitek 5 Utopicni pocitek 6
Utopicni pocitek 7 Utopicni pocitek 8 Utopicni pocitek 9
Utopicni pocitek 10 Utopicni pocitek 11 Utopicni pocitek 12
Utopicni pocitek 13 Utopicni pocitek 14 Utopicni pocitek 15
Utopicni pocitek 16 Utopicni pocitek 17 Utopicni pocitek 18
Utopicni pocitek 19 Utopicni pocitek 20 Utopicni pocitek 21
Utopicni pocitek 22 Utopicni pocitek 23 Utopicni pocitek 24

Fotografije Ramaida Osim, Nagib (1- 5), Zajem iz zaslona RTV SLO Maribor (6 -12) in Ana Čigon (13-24)

Povezava do videa iz razstave Prekariat sveta ...

 

 


Ana Čigon