Projects eng / slo

Previous | Next

Mesta prevare III / Phoney Towns III

videos, teksti, adaptacija ljudske pesmi in fotografije, 2020 (ongoing project since 2018)
Likovni salon, Celje
17. 1. 2020 - 8. 3. 2020

Koncept in realizacija razstave: Ana Čigon
Svetovanje pri konceptu instalacije: Andreja Kopač

Vokalno-instrumentalna skupina III. osnovne šole Celje, zborovodkinja: Špela Lišuš, svetovanje pri pesmi in organizacija zbora: Andreja Džakušič, Izdelava zapisa pesmi: Vasja Progar
Seznam sodelujočih pri filmu 'Spregledani razgledi', ki je tudi del razstave najdete tu
Kuratorica: Maja Hodošček

Sofinanciranje projekta: Ministrstvo za kulturo

Pdf razstave

Umetniška praksa Ane Čigon zajema široko področje delovanja tako z vidika uporabe medija kot vsebinskih usmeritev. Umetnica, ki se je v svojih začetkih posvečala slikarstvu in video umetnosti, v svoji nedavni praksi uporablja tudi medij filma in performansa. S feministične perspektive obravnava širša družbena vprašanja, ki se nanašajo na problematiko spola in položaja žensk v družbi, analizo pogojev prekarnega dela in neustrezno kulturno politiko, v svojih najnovejših projektih pa raziskuje geopolitične značilnosti prostora. Pogosto uporablja aktivistične prijeme ter elemente humorja in satire, da bi ostro orisala določeno družbeno stvarnost.

V Likovnem salonu predstavlja instalacijo Mesta prevare III, s katero se dotika problematike prostora. Že v naslovu delo vabi k razmisleku o geopolitični razsežnosti delovanja oblasti. Gre za obris časa, kjer aktualne politične spremembe bistveno preoblikujejo podobo mesta, socialno dinamiko in kvaliteto bivanja v družbi. V instalaciji gledalec potuje skozi lokalne, evropske, globalne in vesoljne prostore. Opazuje posnetke urbanih krajin, v katerih različni glasovi nagovarjajo mesta, države in širša ozemlja. Pripovedujejo o medsebojnih razmerjih, zaznamovanih z razmejitvami in delitvami, ko je kapitalizem že bistveno in skoraj nepovratno razkrojil mreže solidarnosti in prizadevanja za boljšo prihodnost. Kaže, da je ravno moč ali odvisnost od kapitala skupno vezivo mest in ozemelj, ki skrb za državljane premeščajo v skrb za ustvarjanje ekonomske vrednosti. Mesta prevare III je instalacija, ki se z vsako novo predstavitvijo dopolnjuje z vnašanjem novih vsebin, povezanih s prostorom, kjer je delo razstavljeno. Za celjsko izdajo je umetnica obravnavala okoljsko problematiko in lokalno zapuščino industrijskih obratov, zapisano v sporni onesnaženosti ozračja in prsti v mestu. Pri tem se je navezala na multidisciplinarna projekta celjske umetnice Andreje Džakušič in portugalske umetnice Marie Lucie Cruz Correia, ki sta se, vsaka posebej, intenzivno ukvarjali s to perečo temo.

Instalacija z videom, novimi dopolnitvami in tekstovnim delom napeljuje gledalca k premisleku o obstoječih delitvah prostora, kjer centri moči bistveno obvladujejo periferna območja in krepijo družbeno podrejenost. Hkrati nas delo vabi k razmisleku o možnostih aktivnega delovanja in poseganja v družbene antagonizme.

Več o projektu: https://csu.si/razstava/ana-cigon-mesta-prevare-iii/

 

Celje panorama Phony III 1 Phony III 2
Phony III 3 Phony III 4 Phony III 5
Phony III 6 Phony III 7 Phony III 8
Phony III 9 Phony III 10 Phony III 11
Phony III 12 Phony III 13 Phony III 14

 

 


Ana Čigon