Projects eng / slo

Previous | Next

Mesta prevare IV: Mesto odgovarja

videi, fotografije, risbe
Galerija Simulaker, Novomesto
4. 11. 2021 - 27. 11. 2021

Umetnica: Ana Čigon
Kurator razstave: Adrijan Praznik
Sogovorniki_ce: Klavdija Kotar, Jasna Šinkovec, Luka Blažič, Andreja Kopač, Marjan Lapajne, Mija Kramar, Borut Križ, Sonja Vlašič, Uroš Lubej, Bor Ravbar, Tjaša Pureber, Natalija Zanoški, Boštjan Pucelj, Marjan Kopač, Andrej Marijan, Mitja Simič
Koncept, organizacija in izveda pogovorov v okviru odprtega ateljeja: Ana Čigon in Andreja Kopač
Producent razstave: Galerija Simulaker / LokalPatriot
Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Novo mesto

Mesta prevare IV: mesto odgovarja je četrta variacija projekta, ki ga sestavljajo videi, obdelane fotografije, teksti in risbe avtorice Ane Čigon. S projektom Mesta prevare je pričela leta 2018, od takrat pa ga dopolnjuje, preoblikuje in širi tako, da ob vsaki novi predstavitvi v projekt vključi tudi mesto, v katerem razstavlja.

Namen projekta je razmislek o aktualni geopolitični stvarnosti, gledani iz lokalne pa vse do svetovne perspektive. Za vizualizacijo razmislekov o družbi, politiki in ekonomskem sistemu, katerega del smo, si je izbrala podobo mesta. V projektu razmišlja, kako se mesta širijo, kaj se v njih pojavlja in kaj izginja ter kaj vse lahko to pove o družbi, politiki in smeri globalnega razvoja. Projekt je bil do sedaj predstavljen v treh slovenskih mestih. V Ljubljani je skozi videe, fotografije in tekste razmišljala o gentrifikaciji mesta in o avtonomnih prostorih (enega teh – Rog – je Ljubljana medtem že porušila), v Mariboru se je osredotočila na nedokončani projekt MAKS, v Celju pa je sledila posledicam onesnaženja zemlje in zraka s težkimi kovinami.

V Novem mestu se je avtorica odločila za nov pristop pri vključevanju mesta samega v razstavo. Da bi ob oblikovanju razstave reflektirala tudi svojo pozicijo umetnice in se skušala v proces razmisleka vključiti tudi osebno, je septembra 2021 v sodelovanju z Andrejo Kopač v prostoru V Glavnem, organizirala odprti atelje, ki ga je naslovila Mesto zgodb. Pri slednjem je k pogovoru o mestu in skupnosti povabila več Novomeščank_anov. Odzvale_i so se strokovnjaki_nje, umetnice_ki, mlajša in starejša generacija. Šestnajst sogovornikov_ic je sodelovalo pri razmisleku o tem kakšna so bila včasih mesta druženja, kakšno je mesto danes in česa si prebivalke_ci želijo za prihodnost. Ker avtorico v zvezi z mestom zanimajo tudi družbeni, politični kontekst in skupnost je skozi pogovore o mestu, stavbah in naravi s sogovorniki_cami razmišljala tudi o tem. Na razstavi si bodo obiskovalci_ke lahko med drugim ogledale_i tudi sklope več krajših videov, ki so nastali iz pogovorov z Novomeščani_kami, vabljeni pa so tudi k sodelovanju pri razmisleku o tem, kakšno mesto si želijo v prihodnosti.

 

 

 


Ana Čigon